Na Kontaktoni

You are here

Na Shkruani

Përdorni formën e mëposhtme për të na dërguar një mesazh dhe shumë shpejtë stafi ynë do të lidhet me ju!

Kontakte

Kompleksi Magnet, Rruga Frosina Plaku, Nr.40 Tiranë

  +355 69 89 02 578

 info@magnetgym.al

Politika e Privatesise

Magnet Gym & Fit sqaron se  dhenia e te dhenave tuaja personale nuk eshte e detyrueshme dhe eshte ne deshiren e cdo subjekti per te dhene vullnetarisht informacionin e kerkuar.Te dhenat qe do te paraqiten nga ana e juaj do te ruhen dhe perpunohen ne perputhje te legjislacionit ne fuqi per mbrojtjen e te dhenave personale, me konretisht  sipas percaktimeve te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise dhe ligjit “ Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale” ( ligji  Nr.9887 date 10.03.2008 ) dhe akteve nenligjore ne fuqi.

Na Kontaktoni

Kompleksi Magnet, Rruga Frosina Plaku, Nr.40 Tiranë

 +355 69 89 02 578

info@magnetgym.al

Na Shkruani

Na Ndiqni!